4.3.2019

DELA PRI VRTCU PLOČNIK

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej je v preteklem tednu dogradil hodnike za pešce v območju novega vrtca in osnovne šole. S tem je omogočen lažji dostop s parkirišč do vrtca in šole. Prav tako je bila pri vrtcu, proti KZ Krka, izven območja gradbišča urejena okolica. Izvedeno je bilo humusiranje in zatravitev.

UREDITEV PRI kz kRKA