OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

    Zloženka -_OZRK_NM    

   
    Socialna aktivacija – podpiramo nove začetke   
   

Dolgotrajna brezposelnost, revščina in socialna izključenost so okoliščine, ki so tesno povezane in močno zaznamujejo človekovo življenje. Poleg dobro razvitega sistema socialnih transferjev je nujna tudi celostna obravnava posameznika, spremljanje in podpora ob prehodih med sistemi. Ker se način življenja in vloga družine spreminja, je vloga države in njene socialne politike na tem področju vse bolj pomembna. To problematiko naslavlja projekt Razvoja in vzpostavitve celovitega modela socialne aktivacije. Upravičenci do denarne socialne pomoči so dolžni aktivno reševati svojo socialno problematiko, vendar zaradi kompleksnosti njihovih težav pogosto potrebujejo veliko pomoči, spremljanja in podpore.

Socialna aktivacija je pomoč pri socialnem vključevanju dolgotrajno brezposelnih in dolgotrajnih prejemnikov socialnih transferjev, z različnimi kompleksnimi težavami in okoliščinami. Cilj socialne aktivacije je podpora pri reševanju osebnih težav in okoliščin, aktivno vključevanje v družbo ter približevanje trgu dela.

Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projektna enota deluje na regijskem nivoju in sicer v okviru 16 regijskih enot po celotni Sloveniji. Enotni vstopni točki, preko katerih uporabniki vstopajo v socialno aktivacijo sta Center za socialno delo in Urad za delo Zavoda RS za zaposlovanje, ki sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije. V regijski enoti Novo mesto smo zaposlene tri koordinatorice, regija pa obsega območja katere pokrivajo Centri za socialno delo Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika.

Poglavitni nalogi koordinatorjev socialne aktivacije sta delo z uporabniki (vključitev v programe socialne aktivacije ter pomoč, spremljanje in podpora v času trajanja in ob zaključku programa) in sodelovanje z vsemi relevantnimi organizacijami, institucijami, društvi in podjetji v lokalnem okolju.

Za obdobje do konca junija 2019 je ministrstvo prek 3 javnih razpisov izbralo 33 izvajalcev dolgih in kratkih programov socialne aktivacije po celotni Sloveniji. V izbrane programe socialne aktivacije bo od leta 2017 do 2022 vključenih 12.500 uporabnikov, letno bo vključenih do 3.000 oseb. V letošnjem letu je predviden še en javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«.

PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE

Ciljna skupina dolgega programa so osebe do 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12- krat prejele denarno socialno pomoč. Cilj programa je dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc, z velikim poudarkom na delovnem usposabljanju. Program je sestavljen iz petih modulov in traja 11 mesecev.

Poleg dolgega programa so na ministrstvu izbirali tudi izvajalce za dve obliki kratkih programov, ki trajata 14 tednov. In sicer »Krepitev osebnostnih veščin« in »Socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij« katerih cilj je dvig socialnih kompetenc, s poudarkom na socialni integraciji.

V regijski enoti Novo mesto, sta bila preko razpisa izbrana dva dolga programa, katerih izvajalca sta Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (program se bo izvajal v Novem mestu) in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (program se bo izvajal v Črnomlju). Omenjena izvajalca bosta v okviru sofinanciranega projekta izvedla vsak dva dolga programa socialne aktivacije. V posamezni program, ki traja 11 mesecev se bo vključilo do 20 oseb, kar pomeni skupno 80 vključenih oseb. Programa naj bi se predvidoma začela v oktobru. Dodatne programe pa bo regija pridobila še z novim javnim razpisom.

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto v partnerstvu z Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, bodo izvajali program »Kreativno vključen in socialno opolnomočen«. Vključeni bodo pridobili znanja za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga, osebnostno rast, delovne kompetence na področju kulinarike, gostinstva in turizma, trajnostne mode ter ponovne uporabe in recikliranja oblačil. Potekale bodo tudi delavnice sproščanja, angleškega jezika, uporabe informacijsko komunikacijskih orodij. Tekom programa bodo udeleženci razvijali socialne in delovne kompetence ter funkcionalne spretnosti. Preko treninga medosebnega in poslovnega komuniciranja, spoznavanja podjetništva ter vključevanja v prostovoljno delo, pa bodo pridobili tudi kompetence za večjo konkurenčnost za vključevanje na trg dela.

Program »Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin (dolgotrajno brezposelnih oseb in prejemnikov denarne socialne pomoči) in približevanje trgu dela Bela krajina« Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj pa bo vseboval naslednje vsebine: krepitev samopodobe, obiski organizacij, institucij, strokovnjakov ter predstavitev delodajalcev v regiji, seznanjanje z različnimi oblikami samozaposlovanja, seznanjanje z možnostmi izobraževanja in usposabljanja za družabnika, socialnega oskrbovalca na domu, družinskega pomočnika in možnostjo odprtja socialnega servisa, razvoj veščin iskanja zaposlitve, razvijanje lastnega projekta, pomoč pri izhodih iz programa oz. pri iskanju zaposlitve, podpora in usmerjanje pri navezovanju stikov s strokovnimi delavci ZRSZ, CSD ter potencialnimi delodajalci; spodbujanje k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja, pridobivanju novih kvalifikacij ali zaposlitev.

Več informacij o socialni aktivaciji in programih lahko dobite pri koordinatoricah socialne aktivacije:

dr. Marijeta Kobetič: 030 715 685, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;

Anita Kukman Brudar: 030 715 686, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;

Tina Pajk: 030 715 682, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

  phoca thumb l 001 phoca thumb l 001
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

priloga4pasicaLV2018

Jernejevonovi

KCPT LOGO

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

5490088
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
652
1545
13253
5464016
51640
62106
5490088
Moj IP: 54.198.103.13
Osveženo: 10:40:24